Pengendali air Pulau Pinang mencatatkan keuntungan selepas cukai RM24 juta, menyatakan dividen akhir 1 sen sesaham | PressCliff


Pengerusi PBAHB, Chow Kon Yeow berkata, penurunan jumlah pendapatan mencerminkan peralihan penggunaan air di samping disebabkan oleh peningkatan jumlah pengguna di Pulau Pinang yang bekerja dari rumah pada tahun 2020. – Gambar oleh Sayuti Zainudin

GEORGE TOWN, 22 Jun – PBA Holdings Bhd (PBAHB) mengisytiharkan dividen akhir satu peringkat sebanyak 1 sen sesaham untuk tahun kewangan 2020 setelah mencatatkan keuntungan selepas cukai RM24.76 juta.

Pengerusi PBAHB, Chow Kon Yeow mengumumkan perkara ini setelah PBAHB menjalankan Mesyuarat Agung Tahunan ke-21 di mana pemegang saham meluluskan dividen yang akan dibayar selewat-lewatnya tiga bulan dari tarikh kelulusan.

Walaupun terdapat perintah pandemik dan kawalan pergerakan Covid-19 (MCO), PBAHB mencatatkan jumlah pendapatan sebanyak RM336.3 juta pada tahun 2020, hanya penurunan 1.1 peratus daripada RM340.2 juta pada tahun 2019.

PBAHB mencatatkan keuntungan selepas cukai sebanyak RM25.15 juta pada tahun 2019.

Chow, dalam satu pernyataan, mengatakan penurunan jumlah pendapatan mencerminkan peralihan penggunaan air di samping disebabkan oleh peningkatan jumlah pengguna di Pulau Pinang yang bekerja dari rumah pada 2020.

“Jumlah penggunaan air di Pulau Pinang dicatat pada 309.224.456 meter padu pada tahun 2020. Jumlah penggunaan ini adalah 0.55 peratus lebih tinggi daripada 307.532.394 meter padu pada tahun 2019,” katanya.

Sementara penggunaan air domestik meningkat 6,77 persen, penggunaan perdagangan menurun 8,51 persen.

Katanya, tarif air domestik Pulau Pinang jauh lebih rendah daripada tarif perdagangan di mana pengguna domestik membayar rata-rata RM0.32 per 1,000 liter untuk 35,000 liter pertama sebulan sementara pengguna perdagangan membayar rata-rata RM1.36 per 1,000 liter untuk 500,000 liter pertama sebulan.

Katanya, permohonan Penang Water Supply Corporation (PBAPP) 2019 untuk semakan tarif masih menunggu kelulusan kerajaan pusat.

“Objektif utama untuk aplikasi peninjauan tarif PBAPP adalah mengumpulkan dana yang cukup untuk proyek-proyek bekalan air yang dicadangkan untuk mengurangkan risiko air mentah Pulau Pinang dan menangani permintaan air di masa depan,” katanya.

Katanya, projek bekalan air utama yang dicadangkan PBAPP, untuk tempoh 2021 hingga 2024, merangkumi Fasa Satu Loji Rawatan Air Sungai Kerian untuk mengolah air mentah dari Skim Pemindahan Air Mentah Sungai Perak (SPRWTS), Pakej 12A Rawatan Air Sungai Dua Loji, Skim Bekalan Air Sungai Perai dan Fasa Pertama Skim Bekalan Air Desalinasi Pulau Pinang.

“Tanpa tinjauan tarif, PBAPP tidak akan dapat mengumpulkan dana yang cukup untuk melaksanakan projek-projek ini,” kata Chow, sambil menambahkan bahawa projek-projek ini akan menelan belanja ratusan juta ringgit.

Dia menunjukkan bahawa selama dua dekad terakhir, populasi Pulau Pinang meningkat 44.3 persen, dari 1.23 juta orang pada tahun 2001 menjadi 1.776 juta orang pada tahun 2020.

“Jumlah penggunaan air meningkat 43,5 persen, dari 589 juta liter sehari (MLD) pada tahun 2001 menjadi 845 MLD pada tahun 2020,” katanya.

Penggunaan domestik menyumbang 62.9 peratus daripada jumlah penggunaan air di Pulau Pinang pada tahun 2020.

“Pada tahun 2020, penggunaan domestik per kapita Pulau Pinang adalah 299 liter / kapita / hari (LCD), dibandingkan dengan rata-rata nasional 240 LCD,” katanya.

Katanya, subsidi air domestik PBAPP untuk mengekalkan tarif air domestik yang rendah berjumlah RM95.35 juta pada tahun 2020 apabila hanya mencatatkan keuntungan selepas cukai sebanyak RM24.76 juta pada tahun 2020.

Dia mengatakan PBAPP sedang mencari tinjauan tarif air untuk mempromosikan penjimatan air dan untuk mengurangkan subsidi air domestiknya.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *