Pengawas privasi EU meminta larangan pengecaman wajah di tempat awam | PressCliff


Suruhanjaya itu juga mengatakan sistem AI yang menggunakan biometrik untuk mengkategorikan individu menjadi kelompok berdasarkan etnik, jantina, politik atau orientasi seksual juga harus dilarang. – Gambar Reuters

BRUSSELS, 21 Jun – Dua pengawas privasi Eropah bekerjasama hari ini untuk meminta larangan penggunaan pengecaman wajah di tempat awam, bertentangan dengan draf peraturan Kesatuan Eropah yang membolehkan teknologi itu digunakan untuk alasan keselamatan awam.

Suruhanjaya Eropah pada bulan April mengusulkan peraturan mengenai kecerdasan buatan, termasuk larangan sebagian besar pengawasan, dalam usaha menetapkan standard global untuk teknologi utama yang dikuasai oleh China dan Amerika Syarikat.

Cadangan itu membenarkan aplikasi AI berisiko tinggi digunakan di bidang seperti migrasi dan penguatkuasaan undang-undang, walaupun ia menetapkan perlindungan ketat, dengan ancaman denda sebanyak 6 persen dari perolehan global syarikat untuk pelanggaran.

Cadangan itu perlu dirundingkan dengan negara-negara EU dan penggubal undang-undang blok itu sebelum menjadi undang-undang.

Dua agensi privasi, Lembaga Perlindungan Data Eropah (EDPB) dan Penyelia Perlindungan Data Eropah (EDPS), memberi amaran mengenai risiko yang sangat tinggi yang ditimbulkan oleh pengenalan biometrik individu di kawasan awam.

“EDPB dan EDPS meminta larangan umum terhadap penggunaan AI untuk pengenalan automatik ciri-ciri manusia di ruang yang dapat diakses secara terbuka, seperti pengenalan wajah, gaya berjalan, cap jari, DNA, suara, ketukan kekunci dan isyarat biometrik atau tingkah laku lain,” kedua-dua pengawas itu berkata dalam pendapat bersama.

Mereka mengatakan sistem AI yang menggunakan biometrik untuk mengkategorikan individu menjadi kelompok berdasarkan etnik, jantina, politik atau orientasi seksual juga harus dilarang.

Menggunakan teknologi untuk menyimpulkan emosi seseorang juga harus dilarang kecuali untuk kes-kes yang sangat spesifik, seperti tujuan kesihatan, kata mereka.

“Larangan umum penggunaan pengecaman wajah di kawasan yang dapat diakses oleh orang ramai adalah titik permulaan yang diperlukan jika kita ingin memelihara kebebasan kita dan mewujudkan kerangka perundangan yang berpusat pada manusia untuk AI,” kata Ketua EDPB Andrea Jelinek dan ketua EDPS Wojciech Wiewiorowski.

“Peraturan yang diusulkan juga harus melarang segala jenis penggunaan AI untuk pemarkahan sosial, kerana bertentangan dengan nilai-nilai dasar EU dan dapat menyebabkan diskriminasi,” kata mereka.

Walaupun pendapatnya tidak mengikat, pendapat itu sama dengan Suruhanjaya, negara-negara EU dan Parlimen Eropah. – Reuters

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *